چرا کسب و کارهای کوچک به وب سایت نیاز دارند؟

ضرورت داشتن وب سایت در دنیای امروز امری انکار ناپذیر است، با این وجود و با توجه به توسعه و فراگیری شبکه‌های اجتماعی و در دسترس بودن این سرویس‌ها، استفاده از وب سات برای ارائه خدمات به مشتریان و جذب مشتریان جدید مزایای ویژه‌ای دارد که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم: